Eendenkuikens in duikvlucht

| Onderzoek mee
Eendenkuikens in duikvlucht

Foto: Phil Fiddyment

Het gaat slecht met de wilde eend in Nederland. Hoewel de vogel in buurlanden nog uitstekend gedijt, loopt de populatie hier al sinds de jaren negentig gestaag terug. Sovon Vogelonderzoek Nederland deed een studie naar de oorzaken. Het bureau concludeerde dat de afname niet lijkt te liggen aan het nestsucces: het percentage nesten waar ten minste één jong uitloopt. Dat is in alle jaren redelijk stabiel gebleven. Daarnaast blijkt ook jacht niet de boosdoener; de jaarlijkse overleving van volwassen wilde eenden is juist toegenomen.

Eendenkuikens
Het probleem lijkt hem dus te zitten in de kuikenfase. Sovon stelt dat er minder eendenkuikens volwassen worden dan vroeger, maar de precieze reden is nog onduidelijk. Mogelijk vallen de diertjes ten prooi aan het grillerige klimaat of een toename aan roofdieren, maar het ontbreekt nog aan goede gegevens. Erik Kleyheeg, postdoctoraal onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ecologie, startte daarom in 2016 het eendenkuikenproject: een vorm van citizen science waarin het publiek gevraagd wordt te melden wanneer zij een jonge eend zien.

Dr. Duck
Kleyheeg, eigenlijk bezig met vogelgriep, werkt vanuit persoonlijke interesse aan het eendenkuikenproject. De onderzoeker wordt inmiddels gekscherend Dr. Duck genoemd. Met het project hoopt hij antwoord te vinden op de vraag hoeveel eendenkuikens de eerste twee maanden van hun leven overleven. Vorig jaar bleek al dat drie op de vier eendjes snel na het verlaten van het nest verdwijnen. Om dit te onderbouwen zijn meer gegevens nodig, en het project is daarom deze lente weer van start gegaan. 

Meedoen
Dit jaar ook je steentje bijdragen aan het bijhouden van de wilde eenden-populaties in Nederland? Op www.waarneming.nl, of Erik Kleyheeg’s eigen website (www.erikkleyheeg.nl/eendenkuikens) kun je het hele voorjaar jonge eendjes melden. Daarbij moet de locatie, de datum, het aantal kuikens en hun geschatte leeftijd worden doorgegeven.

Meer weten?
- Schooltv aflevering over de eend:
http://www.schooltv.nl/video/de-eend-onze-bekendste-waggelende-vogel/#q=eenden
- Meer citizen science:
http://www.iedereenwetenschapper.be/ en https://nioo.knaw.nl/nl/citizenscience