Nieuw lesmateriaal NEMO

De klas uit
Nieuw lesmateriaal NEMO

Fotocredits: DigiDaan, NEMO

Op tafel staat een ijzeren cilinder met sleufjes om naar binnen te kijken. Een meisje van een jaar of tien met blonde vlechten kijkt gebiologeerd naar de plaatjes die voorbij flitsen terwijl ze met haar rechterhand aan de cilinder draait. De losse illustraties volgen elkaar zo snel op dat het geheel vloeiend in elkaar overloopt. ‘Het principe van films werkt ook op zo’n manier’, zegt de man naast haar, vermoedelijk haar vader. ‘Die beelden worden ook zo snel achter elkaar afgespeeld dat je hoofd ze niet allemaal afzonderlijk kan verwerken. Daardoor lijkt het net een vloeiend geheel.’ Als het meisje opstaat vanachter de zoötroop om naar het volgende apparaat te lopen, wordt er bijna gevochten om haar plek. Zo druk is het in het Science Center.

Wonderlijke wetenschap
De zoötroop en andere 18de en 19de-eeuwse apparaten, elk met een bijbehorend experiment, maken deel uit van twee interactieve tentoonstellingen op de eerste verdieping van NEMO. In de tentoonstelling Wonderlijke Wetenschap worden doodgewone verschijnselen als licht, geluid en statische elektriciteit onderzocht. De tentoonstelling Wetenschap in alle tijden gaat over belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook zijn er exhibits die kinderen kennis laten maken met de verschillende stappen die je doorloopt als je als wetenschapper onderzoek doet.

Onderzoekscyclus
De tentoonstellingen zelf zijn op zich niet nieuw, maar wel nieuw is het feit dat er nu een gratis lespakket beschikbaar is voor leerkrachten van groep 7 en 8. Aan de hand van een werkblad doen de leerlingen bij de verschillende exhibits opdrachten en beantwoorden ze vragen, allemaal met de onderliggende didactiek van onderzoekend leren. Zo begint elk werkblad met een onderzoeksvraag. Vervolgens moeten leerlingen zelf een antwoord bedenken op de vraag; de hypothese. Dan is het tijd om aan de slag te gaan met de exhibit. Al onderzoekend komen ze erachter of hun hypothese klopt of niet, en wat het juiste antwoord op de onderzoeksvraag is. Het gaat hierbij om het onderzoeken en experimenteren, niet of iets goed of fout is. Na afloop weten de leerlingen als het goed is dat wetenschap van alle tijden is, waarom wetenschap belangrijk is en dat je door onderzoek te doen nieuwe dingen kunt ontdekken.

Schotel
Het meisje met de blonde vlechten staat ondertussen bij een gigantische schotel, twee keer zo groot als haarzelf. Ze fluistert er tegenaan, alsof in het niets. Haar vader staat zeker tien meter verderop hetzelfde te doen. Door precies op de denkbeeldige lijn te gaan staan die dochter en vader met elkaar verbindt, wordt duidelijk wat er gaande is: de holle vorm van de ene schotel weerkaatst de geluidsgolven van het gefluister als een bundel naar de andere schotel, waardoor de twee elkaar glashelder verstaan. En iedereen die op de lijn tussen hen in gaat staan, kan stiekem meeluisteren.

Verdieping
Het nieuwe werkblad van het wetenschapsmuseum is een leuke en toegankelijke manier om een bezoek aan NEMO meer diepgang te geven. Naast het doen en ervaren van een hele reeks gekke proefjes, nodigt het leerlingen uit verder te denken over de wetenschap achter de vele opstellingen die het museum rijk is. Maar tegelijkertijd houd het ze wel bij de les. Het Science Center NEMO nodigt in ieder geval uit veel lol te hebben.

foto Steijn van Schie door
Steijn van Schie