Rechten, plichten en een groene aarde

Lesidee groep 5 t/m 8
Rechten, plichten en een groene aarde

Een groene planeet; dat wil toch iedereen? Of niet? De één vindt het vanzelfsprekend en de ander vindt het minder belangrijk. Meningen verschillen en dat is ieders recht. Ook kinderen hebben het recht van meningsuiting, dus bespreek dit ook in de klas. Met het lesmateriaal van Greenpeace bespreek je burgerschap, duurzaamheid en burgerlijke ongehoorzaamheid in maar een paar uurtjes.

In de eerste les bespreek je burgerschap. Wat is het? Welke rechten en plichten hebben kinderen? Wat betekent vrijheid van meningsuiting? Wat is het verschil tussen actief burgerschap en democratisch burgerschap? En hoe bespreek je verschillende meningen? Eerst zoeken leerlingen individueel of in tweetallen drie rechten en drie plichten die zij hebben. Deze bespreek je klassikaal. Laat ze ook nadenken over waar zij een andere mening over hebben dan bijvoorbeeld hun ouders, de leraar of een klasgenoot en laat ze hierover discussiëren met elkaar.

In de tweede les is duurzaamheid het onderwerp. Maak klassikaal een mindmap om te kijken wat de leerlingen al weten over duurzaamheid. Laat leerlingen daarna in tweetallen bij een onderwerp argumenten bedenken waarom het wel of niet duurzaam is, zoals voor een kolencentrale of een windmolen. Om leerlingen te laten oefenen met duurzame keuzes maken, en ze vooral een mening te laten vormen over het onderwerp, maak je een denkbeeldige splitsing in de klas. De ene kant is eens en de andere kant is oneens. Dan noem je een stelling en laat je leerlingen een kant kiezen. Vraag vervolgens naar voor- en tegenargumenten en bespreek deze klassikaal.

De laatste les gaat over burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals actievoeren. Aan welke regels moet je je houden als je actie wilt voeren? Hoe kun je burgerlijke ongehoorzaamheid gebruiken om een punt te maken? Kijk de aflevering van Checkpoint – Wie is de beste actievoerder? samen in de klas of als huiswerk. Geef een duidelijke kijkopdracht mee, zoals wat is Greenpeace? Bespreek de opdracht en hoe Greenpeace werkt in de klas. Vraag de klas vervolgens hoe ver je mag gaan als je actievoert? Wat mag wel en wat mag niet volgens hun? Bespreek aan welke regels Greenpeace zich houdt tijdens het actievoeren. In de laatste opdracht bedenken leerlingen klassikaal een doel of actie die zij zouden kunnen doen om het klimaat te helpen.

In het lespakket van Greenpeace is meer informatie te vinden over de besproken onderwerpen.
Greenpeace heeft nog meer lesmateriaal!
Meer lessen geven over duurzaamheid? Eneco heeft hierover een lespakket samengesteld!

 

foto Larissa van Vliet door
Larissa van Vliet