Mug woont liever in het zuiden

Natuurnieuws
Mug woont liever in het zuiden

Onderzoekers van de Universiteit van Wageningen doen op dit moment onderzoek naar de muggen in Nederland. Ze zijn geïnteresseerd in alles wat met de mug te maken heeft. Op muggenradar.nl kan men daarom aangeven waar, wanneer en hoeveel muggen worden waargenomen. En om de soorten in kaart te brengen kan men ook platgeslagen muggen opsturen. Iedereen in Nederland kan melding doen van de muggenpopulatie die zich om hen heen voordoet. Naast getallen zijn de onderzoekers ook geïnteresseerd in de overlast die de melders ervaren, en op welke plek en tijdstippen dit is.

Meldzomer
De onderzoekers ontvingen, in de periode van 27 juni tot en met 24 augustus, 3474 meldingen over muggen van mensen uit Nederland, zo meldden ze op de website van Nature Today. Hieruit kwam naar voren dat de meeste overlast van muggen werd veroorzaakt door de huissteekmug (Culex pipiens pipiens). In de meeste gevallen, namelijk in 71 procent, werd de overlast ’s nachts ervaren. Hierbij ging het om een verstoring van de slaap door, ofwel gezoem, of door een beet bij de melder of iemand in zijn directe omgeving. Het is dan ook niet gek dat melders de slaapkamer aanwezen als locatie waar ze de meeste muggenoverlast ervoeren. De tweede plek is toebedeeld aan woonkamer, op drie staat de tuin.

‘Noord-Zuidlijn’
Opvallend is, vonden de onderzoekers, dat er een groot geografisch verschil in de meldingen zit. Ter hoogte van Den Haag en Arnhem konden ze een rechte lijn trekken en Nederland zo verdelen in noord en zuid. Vanuit Noord-Nederland kwamen minder meldingen binnen dan vanuit het zuiden. Mensen in het zuiden ervoeren meer overlast van de muggen dan in het noorden. Ook zagen de mensen in het zuiden veel meer muggen tegelijk bij elkaar dan mensen die in het noorden wonen.

Meer aandacht
De onderzoekers zijn nog niet klaar met de mug. Op de website van Nature Today roepen ze nog steeds mensen op om via Muggenradar.nl aan te geven welke mate van overlast de mug veroorzaakt. Daarbij zijn ook de meldingen zonder muggen en waar geen overlast ervaren wordt erg belangrijk. Als een grote groep mensen de komende maanden met regelmaat de mate van muggenoverlast blijft doorgeven, wordt daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het muggenonderzoek van Wageningen Universiteit.

Meer weten over het onderzoek? Lees over het muggenradarproject. Op de website van Nature Today staan de belangrijkste bevindingen van het onderzoek op een rij.

foto Anne Boonman door
Anne Boonman