Tuinvogeltelling: de mezen missen nog

De klas uit
Tuinvogeltelling: de mezen missen nog

foto: Sławek Staszczuk

Was jouw school ook van de partij? Op vrijdag 27 januari konden scholen, kinderboerderijen en nme-centra al deelnemen aan de Nationale Tuinvogeltelling, de rest van Nederland volgde op 28 en 29 januari. De deelnemers hielden gedurende een halfuur het aantal vogels bij in de tuin, schoolplein of op het balkon. Aan de veertiende telling droegen uiteindelijk 61.299 mensen bij, die samen bijna een miljoen vogels hebben geteld. Op de website van de Tuinvogeltelling zijn inmiddels de resultaten te bewonderen.

Huismus wint opnieuw
Net als vorig jaar prijkt ook in 2017 de huismus op nummer 1, gevolgd door de koolmees en de merel. In de rest van de top-10 zijn er wel wat veranderingen te zien ten opzichte van vorig jaar. Zo is de spreeuw dit jaar nieuw binnengekomen op nummer 9, ter vervanging van de ekster die dit jaar niet in de top-10 voorkomt. Het opgeven van de getelde vogels kon zowel op de website als via de gratis tuinvogel-app.

Mezentekort
Voorafgaand aan de telling kreeg Vogelbescherming Nederland veel meldingen van bezorgde vogelliefhebbers die de hoeveelheid kool- en pimpelmezen in hun tuin hadden zien dalen. Dit beeld komt ook in de vogeltelling zelf terug. Hoewel de mezen beide in de top-10 voorkomen, zijn het er wel veel minder dan vorig jaar. Volgens de Vogelbescherming komt dit doordat er door het koude voorjaarsweer weinig jonge mezen zijn uitgevlogen. Daarnaast komt dit door het mastjaar: een jaar waarin onder andere beuken veel meer vrucht dragen dan normaal. Beukennootjes zijn een belangrijk onderdeel van het dieet van de mezen, en ze laten zich daarom minder in de tuin zien.

Ook in onze buurlanden organiseerden men afgelopen weekend vogeltellingen. Deze hebben allemaal hetzelfde doel: mensen betrekken bij de natuur. Op de website van de Tuinvogeltelling kun je door je postcode in te vullen ook zien hoeveel vogels er geteld zijn in jouw eigen buurt.
De smaak van het tellen te pakken gekregen? Via www.tuintelling.nl kun je vogels en andere dieren in je tuin het hele jaar doorgeven.

foto Nina Wubben door
Nina Wubben