EduScienceEduScience ondersteunt basisscholen in de volle breedte met het implementeren van wetenschap, natuur en techniek. Zowel bij het inrichten van een sciencelokaal of het samenstellen van een leerlijn met opdrachtbakken. EduScience kan de school zelfs helpen met een website gericht op kinderen, ouders en team.

Professionaliseringstraject op school
Een professionaliseringstraject wetenschap, natuur en techniek begint met een oriënterend gesprek op school waar wensen en mogelijkheden worden verkend. Leerkrachten gaan in twee of drie studiedagdelen actief aan de slag met wetenschap, natuur en techniek. Praktijkvoorbeelden en direct te gebruiken lesmateriaal worden afgewisseld met powerpoint en film over o.a. onderzoekend en ontwerpend leren, over open en gesloten opdrachten, over leren door doen, zelf ontdekken, leren. Het team krijgt een goed beeld bij, en ontwikkelt samen een visie op, wetenschap, natuur en techniekonderwijs, wat een goed begin is voor een plan van aanpak op de eigen school. Verbeterpunten worden SMART in een werkplan gevat.

Tegelijk is er ondersteuning van directie en het leerwerkteam (werkgroep), de techniekcoördinator of (vak)leerkracht, deels op afstand via mail. Mogelijk in de vorm van een aantal dagdelen coaching on-the-job.

EduScience heeft veel ervaring opgedaan met professionaliseringstrajecten wetenschap & techniek voor basisscholen in samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Utrecht en de aan dit netwerk verbonden onderwijskundige dienstverleners en specialisten.

Netwerkbijeenkomsten in de regio
In de regio Noord-Holland  en Utrecht is EduScience actief betrokken bij het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Hier werken scholen samen, wordt kennis en ervaring gedeeld. EduScience werkt landelijk.

Inrichten lokaal
EduScience helpt basisscholen en kinderopvang bij het inrichten van wetenschap, natuur en technieklokalen, sciencelabs, kortom ‘toplokaties’ voor wetenschap, natuur en techniek. Een lokaal waar kinderen talenten kunnen ontwikkelen in een aantrekkelijke uitdagende leeromgeving met veel afwisselende werkvormen en opdrachten.

Biologie Plus Trainer
EduScience is ‘Biologie Plus Trainer’ en biedt in samenwerking met het NIBI-Biologie Plus School een training NWT voor leerkrachten basisonderwijs.

Meer informatie via: www.eduscience.nl


  • Aan de slag met Techniek op Daltonschool Neptunus met op de achtergrond opdrachtbakken ingericht door EduScience